Zápis do LMŠ 2021/2022

  • 15. 2. 2021 @ 10:10
  • Monika Matoušková

Zápisy do LMŠ Těptín probíhají v termínech 3. - 14.5.2021 po telefonické domluvě.

Přihlášku k ZÁPISU pro školní rok 2021/2022 obdržíte na vyžádání na adrese materska@skolateptin.cz nebo na tel. čísle 737258291 (Šárka Valášková).

Tu je nutno přinést osobně či poslat poštou na adresu Lesní mateřská škola Těptín z.s., Táhlá 1846, 251 68 Kamenice - Těptín.

Zákonní zástupci budou o přijetí/nepřijetí písemně informováni a bude jim zaslaná smlouva a další potřebné dokumenty k nástupu.

Těšíme se na viděnou.

Naši sponzoři

Adresa

Lesní mateřská škola Těptín z.s.
Táhlá 1846
251 68 Kamenice - Těptín

Telefon

+420 724 854 591

E-mail

materska@skolateptin.cz