Registrace do rejstříku MŠMT

Od školního roku 2017/2018 je LMŠ Těptín registrovaná v rejstříku mateřských škol MŠMT ČR!

Registrace pro školku přináší spoustu výhod. Rodičům zaručuje kvalitní vzdělání průvodců (splnění zákona o pedagigických pracovnících a zákona o dětských skupinách), dodržování Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a možnost plnění povinnosti předškolní docházky. V neposlední řadě registrace školce přináší určitou finanční stabilitu díky poskytnutým dotacím od Krajského úřadu.

Jsme školka, která vznikla a funguje díky obětavé práci mnoha dobrovolníků a přízni svých podporovatelů. Ačkoli jsme soukromá školka, nechceme na vzdělávání vydělávat, naopak nám jde o to, aby školka byla dostupná co nejširší skupině dětí. Z toho důvodu jsme významnou měrou závislí na dobrovolné práci a výpomoci okolí.

Hlavním provozním příjmem školky je provozní dotace, kterou získáme od krajského úřadu. Tato dotace je nároková, její výše se vypočítává podle normativu (na daný rok stanovuje MŠMT vždy v lednu) násobeného počtem žáků a postačí na základní provoz školky. V prvním roce činnosti školky je navíc soukromým školkám tato dotace snížena na 60%.

Proto dalším významným příjmem jsou členské příspěvky rodičů stanovené zřizovatelem s ohledem na četnost docházky dítěte podle rodičem (členem klubu přátel Plamínku) vybraného modelu docházky.

Bližší nformace k povinnému předškolnímu roku naleznete zde.

Možnost individuálního vzdělávání předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky - tzn., že dítě nemusí docházet do MŠ a rodiče s ním pracují doma dle doporučení MŠ. Děti však musí být v některé ze školek zapsány. Tito zájemci se mohou přihlásit do naší LMŠ.

Naši sponzoři

Adresa

Lesní mateřská škola Těptín z.s.
Táhlá 1846
251 68 Kamenice - Těptín

Telefon

+420 724 854 591

E-mail

materska@skolateptin.cz