Základní informace

Lesní mateřskou školu Těptín je možné navštěvovat od pondělí do pátku v čase 8:00 - 16:00 hodin. Školka je určena pro děti ve věku 3 - 6 let. Máte-li zájem o docházku ve školním roce 2020/2021 nebo v následujících školních rocích, kontaktujte nás, prosím, na uvedených kontaktech.

Zahájení provozu: prosinec 2013

Provoz ve školním roce 2020/20219:
Pondělí 8:00 - 16:00 hodin
Úterý 8:00 - 16:00 hodin
Středa 8:00 - 16:00 hodin
Čtvrtek 8:00 - 16:00 hodin
Pátek 8:00 - 16:00 hodin
Zázemí:

Zateplená mongolská jurta a teepee, v Tisové ul., Těptín

Jurta a teepee
Jurta a teepee

Stravování: svačina a obědy jsou zajištěny školkou za příplatek 60,- Kč (dopolední a odpolední svačina, polévka a hlavní jídlo) - platby probíhají bezhotovostně na účet 2101431538/2010.

Počet dětí: maximálně 15 na den

Základní doporučení na výbavu dítěte naleznete zde.

Od školního roku 2017/2018 je LMŠ Těptín registrovaná v rejstříku mateřských škol MŠMT ČR!

Jsme školka, která vznikla a funguje díky obětavé práci mnoha dobrovolníků a přízni svých podporovatelů. Ačkoli jsme soukromá školka, nechceme na vzdělávání vydělávat, naopak nám jde o to, aby školka byla dostupná co nejširší skupině dětí. Z toho důvodu jsme významnou měrou závislí na dobrovolné práci a výpomoci okolí.

Hlavním provozním příjmem školky bude provozní dotace, kterou získáme od krajského úřadu. Tato dotace je nároková, její výše se vypočítává podle normativu (na daný rok stanovuje MŠMT vždy v lednu) násobeného počtem žáků a postačí na základní provoz školky. V prvním roce činnosti školky je navíc soukromým školkám tato dotace snížena na 60%.

Proto dalším významným příjmem jsou členské příspěvky rodičů stanovené zřizovatelem s ohledem na četnost docházky dítěte podle rodičem (členem klubu přátel Plamínku) vybraného modelu docházky.

Výše příspěvku ve školním roce 2020/2021:                           
2 dny v týdnu.................... 3 000,- Kč           
3 dny v týdnu.................... 4 000,- Kč
5 dnů v týdnu.................... 5 500,- Kč

Členský příspěvek se platí nejpozději do 25. dne předchozího měsíce na účet 2501239705/2010 (FIO Bank).

Poznámka: Děti navštěvující školku méně, jak 5 dní v týdnu, jsou rozděleny při docházce na 3 dny v týdnu - pondělí, úterý, středa a při docházce na 2 dny v týdnu - čtvrtek, pátek.

Individuální vzdělávání předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2020/2021:

Registrační poplatek činí 1500,- Kč za školní rok (náklady spojené se zápisem do školní matriky, vyplněním žádostí a přihlášek, přezkoušením 2xročně) a hradí se v hotovosti při zápisu nebo bankovním převodem na účet číslo 2501239705/2010 (FIO banka).

 

Naši sponzoři

Adresa

Lesní mateřská škola Těptín z.s.
Táhlá 1846
251 68 Kamenice - Těptín

Telefon

+420 724 854 591

E-mail

materska@skolateptin.cz