Zápis do lesní školky

Informace pro zájemce o přijetí do lesní školky, o zařazení do seznamu náhradníků nebo o individuální vzdělávání předškolních dětí.

Přijetí dítěte do lesní mateřské školy Těptín předchází vyplnění přihlášky a osobní pohovor s rodiči. Také doporučujeme po telefonické dohodě navštívit školku a zažít si její každodenní provoz. Kontakt naleznete zde.

Zápis v LMŠ Těptín pro školní rok 2021/2022 probíhá v termínu 3. - 14.5. po telefonické dohodě v zázemí LMŠ.

Den otevřených dveří proběhne ve středu 31.3.2021 a 29.4.2021 v čase 8:30 - 11:30 hodin v zázemí školky a přilehlém okolí. 

Kritéria pro přijetí:

V případě, že bude více zájemců o přijetí, než je kapacita lmš, budou přednostně přijati:

Dále preferujeme vyrovnaný počet chlapců i děvčat ve skupině. Hlavním cílem při výběru je rozmanitá, ale dohromady dobře fungujcí skupina dětí. 

O přijetí / nepřijetí dítěte k docházce na naší škole bude rozhodnuto na pedagogické radě. S výsledkem tohoto rozhodnutí bude následně zákonný zástupce písemně vyrozuměn ředitelem školy. 

Těšíme se na společné setkání s Vámi a Vašimi dětmi.

Naši sponzoři

Adresa

Lesní mateřská škola Těptín z.s.
Táhlá 1846
251 68 Kamenice - Těptín

Telefon

+420 724 854 591

E-mail

materska@skolateptin.cz